Midtlivsmannen

del

Lojalitetens pris

Season 1, Ep. 2

Lojale, pliktoppfyllande menn. Skulle tru det var det verden trengte. Og ønska. Men om du ikkje også er lojal mot deg sjølv og eigne ønsker, står du i fare for å bli ein av dei alle hånflirer av - ein mann i midtlivskrise.

I denne episoden av Midtlivsmannen møter vi samlivsguruane Julie og John Gottman i tillegg til psykolog Andreas Løes Narum. Og sjølvsagt Midtlivsmannen sjølv, representert ved Arild Opheim. 

Produsert av Podekasting AS.