Share

cover art for Satan, demoner och blåkullarättegångar - Erfarna Medier berättar

MediumPodden - Vivi & Camilla

Satan, demoner och blåkullarättegångar - Erfarna Medier berättar

Season 3

Spiritualismen bejakar och ger uppmärksamhet till kärlek och fortlevnad, inte till mörker.


Utifrån vår erfarenhet - Spiritualistiska Medier ger sin bild.


De flesta medium idag har ett vetenskapligt förhållningssätt.


Religiös vidskepelse, psykisk ohälsa eller missbruk som tänkbar förklaring till upplevt mörker.


Demoner ger inga bevis för att de finns, vilket däremot kärleksfulla andekontakter ger.


More episodes

View all episodes