Share

cover art for Bevis för att själen aldrig dör, och andevärlden och astrologi som terapi

MediumPodden - Vivi & Camilla

Bevis för att själen aldrig dör, och andevärlden och astrologi som terapi

Season 11

Camilla ska söka ett internationellt medium.

Vivis livsdrama.

Att se sitt liv ur ett högre perspektiv.

Den gemensamma nämnaren mellan olika medium.

Bevis vi har fått genom livet för att själen aldrig dör.

Shared Death Experiences (SDE).

Hur fungerar tiden i andevärlden?

med mera...

More episodes

View all episodes