Share

Mat & Klimat

Ett brett grepp på klimatfrågan och om varför vi behöver äta mer vegetariskt, mindre kött


Latest episode

 • 5. Den växtbaserande kostens kraft

  26:14
  Den växtbaserade kostens kraft. David Stenholtz, överläkare i onkologi och och ordförande Läkare För Framtiden, intervjuas av Stefan N Nilsson, chefredaktör Mat & Klimat.- Vad är hälsosam kost? Är kostexperterna överens om vad som är hälsosamt?- Spelar det egentligen så stor roll hur mycket och vilka vegetabilier man äter?- Hur påverkar växtbaserad mat hjärtat?- Vinner man mycket på att äta från alla de fem grupperna grönsaker, baljväxter, frukt, sädesslag och nötter/frön?- Spelar det stor roll om man äter vegetabilierna som de är eller som halvfabrikat? T ex är bönor bättre än biffar gjorda på bönor? Är sojabönor bättre än burgare gjorda på soja?- Är det så att vi alla ackumulerar fett i blodådrorna under årens gång och därför riskerar få hjärtsjukdom? Hur kan man förebygga det?- Hur viktigt är det att ha en jämn och relativt låg blodsockernivå?

More episodes

View all episodes

 • 4. Därför helt växtbaserat

  32:11
  Martin Smedjeback, djurrätts- och klimataktivist, intervjuas av Mat & Klimats chefredaktör Stefan B Nilsson.Frågor som Martin svarar på i intervjun:1. Varför äter han bara växtbaserat?2. Är det bara av djuretiska skäl eller är även klimat- och hälsoskäl viktiga för honom?3. Hur agerar han som aktivist för att förändra, både för djuren och klimatet?4. Vilka fakta kring djurindustrin tycker han är extra viktiga att uppmärksamma?Martin är aktiv i Animal Save Sverige och Extinction Rebellion Sverige:http://savemovementsverige.se/https://extinctionrebellion.se/
 • 3. Batterier en nyckel för minskade utsläpp

  23:21
  Batterier en nyckel till minskade utsläpp.Rikard Linde, Grow Sverige, intervjuas av Stefan B Nilsson.- Varför är batterier så viktiga för snabb utbyggnad av förnybar el från vindkraft och solenergi?- Hur fungerar rent konkret batterier tillsammans med vindkraft och solenergi?- Är priserna på väg ner? Tidigare har väl höga priser på batterier varit något som hållit tillbaka utvecklingen?- Finns det tillräckligt med metaller som behövs till batterier? Vilka metaller handlar det om?- Hur stora är miljöproblemen av utvinning av batterier, jämfört med utvinning av olja, gas och kol?- Utvecklas det nya typer av batterier som behöver mindre metaller, dvs mindre gruvbrytning?- Hur stor är effektiviteten av el från vindkraft och solenergi, jämfört med olja, gas och kol?- Vad för slags politiska beslut i världen behövs för att utbyggnaden av vindkraft och solenergi ska ske så snabbt som möjligt - dvs minska utsläppen från olja, gas och kol så snabbt som möjligt?
 • 2. Activism for the climate

  29:28
  Activism for the climate. Janine O´Keeffe, Fridays For Future, XR, Science Rebellion, is interviewed by Stefan B Nilsson.Link to participate in climate action all over the world:https://fridaysforfuture.org/action-map/Topics in the interview:1. Why is 1,5 degrees Celsius of global warming a critical threshold?2. UN general secretary Antonio Guterres uses very clear and blunt language when talking about the current trajectory. Why?3. Why do people use civil disobedience in the struggle for the climate?4. What does the UN general secretary recommend for climate justice activists?5. How can people take action? 6. Is there still hope?
 • 1. Indien säger nej till ny kolkraft

  29:34
  Rikard Linde, Grow Sverige, intervjuas av Stefan B Nilsson. Indien slutar nu investera i nya kolkraftverk och satsar på solenergi, vindkraft och batterier.Kolkraft är Indiens dominerande energikälla, står för lite under 60 procent av elen och dess stopp för nya kolkraftverk är en milstolpe. Priserna på solpaneler, vindkraft och batterier går nu snabbt ner i Indien och över hela världen. Sverige har stora företag som nu snabbt bygger ut produktionen av batterier för denna förnybara el. - Vad betyder Indiens inriktning på solenergi, vindkraft, batterier och vätgas? Varför är denna utveckling viktig?- Det pågår nu en kapplöpning mellan USA, EU, Kina, Indien och andra stora länder och block när det gäller investeringar i förnybar energi och energilagring. Vi tittar lite närmare på läget.- Hur kan Sverige spela en viktig roll internationellt när det gäller produktion av batterier och att bidra med metaller till batterier?
 • 10. Health Optimization Cruise

  27:25
  Mike Young, founder of a PlantBasedDiet.Org, speaks about the Health Optimization Cruise, which will take place on January 7-14, 2024.Mike talks about the advantages with a plant-based diet. This event is a part of the bigger project A Plant Based Project, which is to optimize health and do the right thing for the environment and animals.Links to aPlantBasedDiet.org and the Health Optimization Cruise:https://aplantbaseddiet.org/about/https://aplantbaseddiet.org/health-op...
 • 9. Vindkraft billigast och snabbast

  26:53
  Vindkraften är billigast och snabbast el att bygga ut. Anders Wijkman, ordförande i nätverket Vindkraftens klimatnytta, intervjuas av Stefan B Nilsson.- Varför är vindkraft billigast att bygga ut?- Varför driver näringslivet i Sverige att en kraftig och snabb utbyggnad av vindkraften är viktigast på kort sikt?- Vilken roll har vindkraften i Sverige för den pågående gröna industrirevolutionen? - Sprids det mängder av mikroplaster från vindkraftverkens rotorblad? (svar: nej, det gör det inte)- Varför är det viktigt för klimatet att vindkraften i Sverige byggs ut så mycket som möjligt? (svar: det tränger undan utsläpp från kolkraft i Europa när Sverige exporterar grön el)V