Materielpodden

Share

Miljö och hållbarhet

Season 1, Ep. 3

FMV:s uppdrag från Sveriges riksdag är att utrusta det svenska försvaret med materiel och tjänster som det svenska försvaret behöver för att försvara landet mot ett väpnat angrepp. Kanske inte det mest miljövänliga uppdraget. I det här avsnittet av Materielpodden ställer vi frågan: varför ska försvarssektorn arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor.


Hanna Jonsson och Robert Westlund, miljösamordnare respektive miljöstrateg vid FMV, samt Patrik Carlén som koordinerar miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor vid FMV:s provplatser har bjudit in Försvarsmaktens hållbarhetschef Naznoush Habashian för att prata miljö- och hållbarhetsfrågor.