Materielpodden

Share

JAS 39 Gripen

Season 1, Ep. 5

JAS 39 Gripen har kallats Sveriges mest avancerade industriprojekt. Vad är det som gör att lilla Sverige kan ta fram avancerade stridsflygsystem och hur får man avancerade tekniska system, varav flera inte finns någon annanstans, att fungera tillsammans. Och hur länge dröjer det till dess att piloten sköter jobbet från marken?

De frågorna tar vi upp i det här avsnittet av Materielpodden.


Medverkar gör FMV-medarbetarna:

Anna Weyland Sandell, produktföreträdare telekrig Gripen C/D

Joakim Wengelin, projektprovflygare

Karolin Henriksson, chef för vapen och yttre last

Lars Helmrich, chef stridsflygavdelningen

Oscar Bladh, chefsingenjör Gripen E