Share

Marked, Kriser og Bærekraft


Latest episode

 • 1. Ricardo, Klassikerne og Nyklassikerne

  45:17
  I denne podkasten forklarer Atle Raa om Ricardo’s argumenter mot kornlovene og for frihandel. I tillegg forklarer han hvordan Ricardo videreutviklet arbeidsverditeorien til Adam Smith, og hvordan nyklassikerne senere utformet en ny verditeori for økonomifaget.

More episodes

View all episodes

 • 6. Bærekraft med Ebba

  59:54
  Her er en episode hvor økonomen Ebba Boye forteller om ulike tiltak økonomiske teorier og skole-retninger kan by på når det kommer til løsninger på bærekraftsutfordringene. Ebba Boye var den som startet opp den norske avdelingen av Rethinking Economics. Ebba snakker her med Pål Nygaard om en rekke tiltak fra sirkulær økonomi, markedsbaserte og institusjonelle løsninger som økonomer lanserer for å redde jorda fra undergangen.
 • 5. Pigou og bærekraft

  28:20
  Her snakker økonomen Atle Raa om Arthur Pigou’s teorier og hvorfor de ble aktuelle for bærekraft-spørsmål. Velferdsøkonomen Pigou foreslo tidlig på 1900-tallet at staten burde innføre skatt på forurensning. Atle forklarer bakgrunnen for denne teorien, og forteller i samtale med Pål Nygaard om hvordan denne ideen om en Pigou-skatt ble aktualisert på slutten av 1900-tallet.
 • 4. Minsky og Eksogene sjokk

  47:28
  I denne episoden forklarer historiker Sverre Knutsen om Hyman Minsky’s berømte teori om finansiell ustabilitet og kriser. Minsky’s teori ble hentet fram fra glemselen på 2000-tallet fordi mange har ment hans teori er den beste forklaringen på hvordan finanskrisa i 2008 kunne skje. Sverre kommer i samtale med Pål Nygaard inn på hvordan Minsky mente at moderne kapitalisme har en innebygget krisetendens, og setter det opp mot teorier om at økonomiske kriser forårsakes av såkalte eksogene sjokk.
 • 3. Keynes vs Say’s law

  31:02
  I denne episoden forteller økonomen Atle Raa om Say’s lov og Keynes kritikk av den. Den klassiske økonomen Jean Baptiste Say ble berømt for å påstå at produksjon skaper etterspørsel, en teori som kan brukes til å si at økonomiske kriser vil gå over av seg selv. Da Keynes lanserte sin teori om hvordan håndtere kriser brukte han Say’s lov for å framheve hvor nyskapende han selv var forteller Atle i samtale med Pål Nygaard.
 • 2. Hayek, nyliberalisme og markeder

  21:27
  Her snakker historiker Ola Innset med Pål Nygaard om hva som skjedde med økonomifagets teorier etter at Pareto formulerte sin teori om optimale situasjoner. Så vi starter med å snakke om nyklassikernes strenge forutsetninger for sine teorier, og går videre til en av de viktigste debattene i mellomkrigstiden: var det mulig å regne seg fram til det perfekte samfunn?Denne debatten inspirerte Hayek til å tenke nytt om hvordan markedet fungerer, og Ola forklarer hvordan vi kan forstå Hayek sin teori.
 • 1. Adam Smith, merkantilismen, nyklassikerne og markeder

  45:47
  Her snakker økonomen Atle Raa om hvordan Smith tenkte at frie markeder kunne føre til økonomisk vekst og velferd, og hvordan det skiller seg fra merkantilistenes ideer og nyklassikerne. I samtale med Pål Nygaard ender Atle opp med å prate om hvordan vi kan forstå Pareto's teori. Atle Raa laget kurset Marked, kriser og bærekraft som denne podkast-serien er laget for.