Share

cover art for Flytta inte ett råmärke!

Maranata Podcast

Flytta inte ett råmärke!

Väckelseappell av Berno Vidén, inspelad under församlingsdag i Långshyttan den 4 december 2022.

More episodes

View all episodes

 • Politiken (Maranatabudskapet, del 6)

  01:01:54
  Hur hänger kristendom och politik ihop? Hur såg väckelserörelserna på politisk makt? Och borde kristna rösta? Det och mer tar vi upp i detta program. Samtal mellan Hans Lindelöw, Berno Vidén och Paulus Eliasson. #maranata #politik #magasinet #samtal #bibelstudium
 • Den helige Ande förhärligar Jesus

  29:24
  Den Helige Andes verkan i frälsningen och Andens dop till förhärligande av Jesus och #tjänst för honom.Yngve Stenfelt undervisar.#frälsning #DenHeligeAnde #andedop #tjänstförJesus
 • Maranata - återblick och framtidsvision

  26:04
  Samtal om Maranatafolkets historia med Tage Johansson, Gertrud Johansson och Stina Fridolfsson.
 • Sanning och heder

  25:15
  Hans Lindelöw talar i Radio Maranata.
 • Att vara himlaljus, del 4

  25:01
  Gertrud Johansson talar i Radio Maranata om att vara #ljus i världen. #helgelse
 • Livets väg eller den breda vägen

  41:03
  Berno Vidén undervisar hos storfamiljen i Skälby om den smala vägen som leder till livet.https://www.youtube.com/watch?v=XCnLzFZ76Fg
 • Nya och gamla bibelöversättningar (Från stentavla till app, del 5)

  29:55
  Vad är skillnaden mellan de gamla bibelöversättningarna och de nya? Och vad bör man tänka på när man läser sin bibel? #bibeln #textusreceptus #nyatestamentet #historia #kingjames
 • Församlingen (Maranatabudskapet, del 5)

  01:00:16
  Samtal om vad församlingen är. En organisation? En byggnad? Troende som samlas varje söndag? Eller något mer?#församlingen #bibelstudium #maranatabudskapet
 • Gudskunskap och Gudsvishet, del 5

  29:10
  Gudskunskapen för in en växande Gudsvishet genom Anden i vårt innersta och vi lär känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Yngve Stenfelt undervisar.#gudskunskap #gudsvishet #kristikärlek #andligtillväxt