Share

Maranata Podcast

Från Maranataförsamlingen


Latest episode

  • Politiken (Maranatabudskapet, del 6)

    01:01:54
    Hur hänger kristendom och politik ihop? Hur såg väckelserörelserna på politisk makt? Och borde kristna rösta? Det och mer tar vi upp i detta program. Samtal mellan Hans Lindelöw, Berno Vidén och Paulus Eliasson. #maranata #politik #magasinet #samtal #bibelstudium

More episodes

View all episodes