Share

Maranata Podcast

Från Maranataförsamlingen


Latest episode

More episodes

View all episodes

 • Gamla Testamentet blir till (Från stentavla till app - del 2)

  31:41
  Historien om Bibeln fortsätter. Var är Septuaginta, och varför är den viktig? Hur skrevs, spreds och samlades Nya Testamentet? Paulus Eliasson förklarar. #bibeln #nyatestamentet #septuaginta #historia
 • Kampen för det bibliska dopet - Hubmaier

  30:00
  Kampen för det bibliska dopet under 1500-talet krävde många martyrer. I det här avsnittet påminner vi om Balthasar Hubmaiers kamp.
 • Dopet till Kristus (Maranatabudskapet, del 2)

  01:00:19
  Varifrån kommer dopet? Varför måste man bli döpt? Spelar mängden vatten roll? Kan man döpa spädbarn? Detta och mer därtill samtalar Hans, Berno och Paulus om i detta program.#dop #bibelstudium #magasinet #maranatabudskapethttps://youtu.be/bNar31PCQTM
 • Gudskunskap och Gudsvishet, del 2

  29:09
  Gudskunskap ger oss Gudsvishet. Talet om korset, Guds dårskap är visare än människor.#gudsfruktan #gudskunskap #gudsvishet
 • Uppföljning av Wurmbrand - förföljelse under 2020-talet

  29:10
  Hans Lindelöw följer upp läsningen av boken Torterad för Kristi skull av Richard Wurmbrand med tankar om förföljelse i våra dagar. #RichardWurmbrand #förföljelse #lärjungaskap
 • Ett sant och sunt kristet liv

  22:16
  Lyssna till ett program från Radio Maranata. Gertrud Johansson talar om hur viktigt det är med ett sunt och sant liv som kristen.#helgelse #tillväxt #kristetliv