Share

cover art for Den gudomliga kärleken

Maranata Podcast

Den gudomliga kärleken

Tage Johansson i Radio Maranata.

More episodes

View all episodes

 • Uppföljning av Wurmbrand - förföljelse under 2020-talet

  29:10
  Hans Lindelöw följer upp läsningen av boken Torterad för Kristi skull av Richard Wurmbrand med tankar om förföljelse i våra dagar. #RichardWurmbrand #förföljelse #lärjungaskap
 • Ett sant och sunt kristet liv

  22:16
  Lyssna till ett program från Radio Maranata. Gertrud Johansson talar om hur viktigt det är med ett sunt och sant liv som kristen.#helgelse #tillväxt #kristetliv
 • Från stentavla till app (Del 1 - Gamla Testamentet blir till)

  31:13
  När skrevs Gamla Testamentet? Hur har det bevarats genom så många hundra år? Hur kan vi vara säkra på att det vi har idag är det samma som det som skrevs då? Paulus Eliasson börjar här en berättelse om hur vi har gått från stentavlorna på Sinai, via bokrullar och pergament - till den boken vi idag har på vår smarttelefon.#bibeln #gamlatestamentet #historia
 • Församlingen - ett hem

  29:58
  Jesus säger i Matteus 11:28:Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
 • Frälsning i Jesus (Maranatabudskapet, del 1)

  01:01:05
  Samtal om den kristna trons mest grundläggande koncept: Frälsningen från synd genom Jesus Kristus.Varför behöver man bli frälst? Vad säger Bibeln om frälsning? Hur blir man frälst?#frälsning #evangelium #bibeln #samtal
 • Gudskunskap och Gudsvishet

  28:59
  Det är viktigt att ta vara på sin kunskap om Gud. I ett närmande till honom i Gudsfruktan förökas visheten.#gudsfruktan  #gudskunskap #gudsvishet
 • Församlingen i ändens tid, del 4

  25:15
  Lyssna till ett program från Radio Maranata. Gertrud Johansson läser ur ett häfte med titeln "Församlingen i ändens tid" och Tage Johansson som skrivit häftet talar om detta ämne.
 • Torterad för Kristi skull - av Richard Wurmbrand (del 11)

  28:28
  Lyssna till Hans Lindelöw läsa ur boken TORTERAD FÖR KRISTI SKULL av Richard Wurmbrand.#RichardWurmbrand #förföljelse
 • Frälst av nåd!

  45:55
  Berno Vidén undervisar hos församlingen i Skälby om frälsningen. Äktenskapsbryterskan i Johannes evangelium kapitel 8 fick i Jesus möta nåden och sanningen. Även de som ville stena henne mötte sanningen, men vad hände med dem?#bibelstudium #bibeln #frälsningen #nåd #sanningen