Share

cover art for “天安门母亲”悼念遇难亲人;香港警方出动装甲车维稳;赖清德首次以总统身份纪念六四;王丹抨击中共以自由民主为敌;共产主义受难者基金会举办六四烛光集会。

亚太报道

“天安门母亲”悼念遇难亲人;香港警方出动装甲车维稳;赖清德首次以总统身份纪念六四;王丹抨击中共以自由民主为敌;共产主义受难者基金会举办六四烛光集会。

中国提升六四监控力度,“天安门母亲”悼念遇难亲人。“一国两制”破灭,香港警方出动装甲车维稳。台湾领导人赖清德首次以总统身份纪念六四。八九学运领袖王丹抨击中共政权以自由民主为敌。共产主义受难者基金会在美国首都华盛顿举办六四烛光集会。






More episodes

View all episodes