Share

cover art for #C1488_230621_Jørn Haukøy: AI & Samfunn med Jørn Haukøy

LØRN.TECH

#C1488_230621_Jørn Haukøy: AI & Samfunn med Jørn Haukøy

Season 1, Ep. 1488

I denne episoden snakker Silvija Seres og Jørn Haukøy om AI sin reise fra forskere og teknologer til reell politikk. De utforsker hvordan AI kan skape verdier og hvilken rolle politikerne spiller i denne prosessen, samtidig som Norges evne til bred adopsjon, utfordringer med AI-implementering, og viktigheten av å bygge kompetanse.


"Offentlig sektor i norge er et sånt rettferdig advantage. Vi har en advantage som resten av verden ønsker å få. Vi er helt rå på ofentelig sektor."


Dette LØRNER du:

Reisen fra forskere og teknologer til reell politikk

Hvordan kan AI bidra til verdiskapningen og hvilken rolle har politikerne

Hvorfor er det viktig at politikerne ligger i forkant for den teknologiske utviklingen

Hva er effekten av AI på kort og lang tid?

Hvordan kan vi se utviklingen til internett

Hvordan utnytte Norges evne til breddeadopsjon

Hva er utfordringene og mulighetene med implementering av AI

Hvordan bygge kompetanse på teknologien AI, slik at man tester og lærer

Hvorfor er det viktig å feile i en testperiode

Rollen til storsamfunnet til læringen på ny teknologi

Hvorfor er det viktig å være først ut med å kunne og skjønne AI

Teknologihistore med gode eksempler på hvem som har utfordret hvem, vunnet frem og hvordan

Hvilke sentrale spørsmål må vi stille oss for å lykkes med AILitteraturliste:

CB insight


More episodes

View all episodes

 • 1681. #C1681_231115_Eirik Kristoffersen og Elisabeth Aarsæther: Folk og Forsvar - Om totalforsvaret

  16:44
  Hva er totalforsvaret? Og hva er de viktigste oppgavene deres? Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og direktør i DSB Elisabeth Aarsæther gjester denne episoden, og snakker blant annet om dagens situasjon i Norge, hvordan man jobber på tvers og egenberedskap. Dette lørner du: Sivil-militært samarbeid Robusthet i samfunnet Totalforsvaret Beredskap 
 • #C1542_231030_Paul Chaffey: AI & Samfunn med Paul Chaffey

  36:10
  Hvordan burde Norge gå frem for regulering av AI? Og hva er det som er spesielt med Norge når det gjelder hvordan vi burde regulere? Paul Chaffey gjester denne episoden og diskuterer regulering rundt kunstig intelligens.  Alt rundt AI går både veldig fort og veldig sakte samtidig
 • 1540. #C1540_230627_Anne Lise Fredriksen og Lin Hammer: NKI + Lørn: Oppsummerende podcast

  33:29
  Etter å ha laget 16 miniserier ser prosjektlederne tilbake på hvordan resultatet ble i forhold til forventningene. Anne Lise Hagen Fredriksen fra NKI, Lin Jacobsen Hammer tidligere Lørn og Erling Neumann fra Lørn diskuterer lærdommer og veien videre. Det er gøy at alle de involverte har vært så engasjert i prosjektet
 • 1509. #C1509_230929_Margret Sævarsdóttir og Kaja Furuseth: Part 4- Hvordan beskytter du egne opplysninger?

  15:10
  I den avsluttende episoden i denne serien lærer du om hvordan du kan beskytte dine egne data. Kaja Furuseth fra Datatilsynet og Margret Sævarsdottir fra NKI snakker med Frode Skaarnes fra Lørn.  Bestillerkompetanse er noe som ofte blir undervurdert
 • 1508. #C1508_230929_Margret Sævarsdóttir og Kaja Furuseth: Part 3- Hvordan beskytter du selskapet ditt som ansatt?

  17:00
  I denne episoden kan du høre om hvordan cybersikkerhet fungerer i praksis ved hjelp av et case. Frode Skaarnes fra Lørn gjester Kaja Furuseth fra Datatilsynet og Margret Sævarsdottir fra NKI.   Masseovervåking er et mer vanlig konsept enn mange tror
 • 1507. #C1507_230929_Margret Sævarsdóttir og Kaja Furuseth: Part 2- Hva betyr cybersikkerhet for deg og din virksomhet?

  18:34
  Hva er egentlig de potensielle farene man står ovenfor når det kommer til trusler på nett? Kaja Furuseth fra Datatilsynet og Margret Sævarsdottir snakker om hva cybersikkerhet betyr for deg og din virksomhet. Det er viktig å styre nysgjerrigheten sin hvis man er usikker  
 • 1506. #C1506_230929_Margret Sævarsdóttir og Kaja Furuseth: Part 1- Introduksjon til tema og gjester

  15:46
  Hva er de store endringene innen digitalisering den siste tiden? Og hvordan påvirker disse endringene deg? Kaja Furuseth fra Datatilsynet og Margret Sævarsdottir fra NKI gjester denne serien og gir en introduksjon til serien.    Noen mener at sosiale medier kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv
 • 1493. #C1493_230619_Torgeir Waterhouse: AI & Samfunn med Torgeir Waterhouse

  17:31
  Hvordan bruker vi teknologi for å skape et bedre samfunn? Denne episoden gjester Torgeir Waterhouse fra Otte, og han diskuterer blant annet om det er teknologien eller politikken som styrer oss, databruk og skifter. Quote: “Hvis vi ikke klarer å lage rammer for teknologien selv, vil teknologien bli styrt på andres premisser”
 • 1490. #C1490_230621_Cecilie Hellestveit: AI & Samfunn med Cecilie Hellestveit

  43:58
  Velkommen til denne episoden av podcasten, der Silvija Seres og Cecilie Hellestveit tar opp viktige temaer knyttet til kunstig intelligens og dets innvirkning på menneskerettigheter og militære applikasjoner.De skal utforske hvordan AI utfordrer juridiske rammer og sikkerhetsperspektiver og hvilke dilemmaer vi står overfor i den videre utviklingen av kunstig intelligens. Quote: "Den teknologiske utviklingen med KI er en maktkamp mellom de store statene i verden i et helt nytt rom i cyber."Dette LØRNER du:Dilemmaer rundt kunstig intelligens og bruken av detKunstig intelligens i krigføringHvilke krav kommer til selskaper som jobber med utvikling av kunstig intelligensUtfordringene med AI og våpenHva skjer med terskelen for å bruke våpenFolkerettens påvirkning i krigføringHva skjer i møtet mellom en maskin og en soldatHvordan påvirkes krigføring av kunstig intelligensKan systemene sette i gang krigProblemstillinger for å sikre fredKappløpet om teknologiutviklingen90 land i verden sier at verden må ha regler rundt teknologiutviklingen i forhold til spillereglene i krigføringGass Protokollen i 1925 - forbud mot bruk av kjemiske våpen på slagmarkenBioteknologi og våpen - den største utfordringen i vår tid - Hva er de ulike typene menneskerettigheter - juridiske plikter som regulerer forholdet mellom staten og borgerne Vi må få et språk som alle forstår, så ikke samtalene faller ned i fagsiloer, som gjør at alle forstår og at de som sitter Stake ut hvordan samfunnet vårt skal se ut fremover