LØRN.TECH

del

#C0153_181206_Oddbjørn Bruland: Vått, Vilt og Virituelt

Season 1, Ep. 153

Hvordan kan simulering av flom og snøskred gjøre at vi blir bedre rustet for denne type utfordringer? I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva og professor ved NTNU, Institutt for Bygg og Mijølteknikk, Oddbjørn Bruland, om hvordan VR og GameTech er gode virkemidler til å formidle og bruke kunnskap.


Gjennom VR kan vi visualisere årsak og virkning så levende at selv en som tviler blir overbevis. Med GameTech kan vi teste alle mulige scenarier. Droner, sensorteknologi og IOT vil være virkemiddel for å skaffe seg informasjon som kobles sammen og skaper en reell virituel virkelighet, forteller han i episoden.


Dette lørner du:

  • Hvordan VR og annen teknologi kan gjøre oss bedre rustet for naturkatastorfer
  • Hvordan det kan brukes som ny kommunikasjonsplattform

Flere episoder