LØRN.TECH

del

#C1139: TRANSPORT: Erlend Solem: Samferdsel og smart transport

Season 1, Ep. 1139

I denne samtalen kan du inspireres av Erlend Solem, som er samferdselsdirektør i Trøndelag fylkeskommune, om hvordan vi kan utnytte pandemienes «gaver» til innovasjon i transportsektoren. Du vil også høre hvordan det offentlige kan være en effektiv innovasjonsplattform, og hvordan vi kan endre person- og godstrafikk på en datasmart måte. Du vil også bli utfordret til å tenke nytt gjennom beskrivelsen av hvordan kommuner i Trøndelag legger til rette for et effektivt hybrid arbeidsliv, gjennom å etablere arbeidssenter for å unngå lange pendlerreiser, for eksempel til Trondheim.


-Jeg vil at vi skal bruke teknologi for å få folk til å gå og sykle mer, sånn sett har Pokemon Go gjort morsomme underverker hvor barn faktisk heller vil gå til skolen enn å bli kjørt!


Dette lørner du:

Offentlig sektor som innovasjonsplattform

Samferdsel som kompleks og innovativ sektor

Arbeidet til en samferdselsdirektør

Bærekraft i transport

Inspirerende eksempler i transportsektoren

Hybrid arbeidslivFlere episoder