LØRN.TECH

del

M0015c: MASTERCLASS: Bjørn Haugland: Bærekraft i Praksis, leksjon 3 verktøy

Season 1, Ep. 1133

I denne LØRN Masterclass er temaet Bærekraft i praksis med co-founder i SKIFT, Bjørn Haugland. Til nå er det gjennomgått teori om faget, avgjørende prinsipper, tankesett, forbilder og eksempler innen praktiserende bærekraft. I tredje leksjon fokuserer vi på hvilke verktøy vi kan ta i bruk og metoder for en mer håndterbar overgang. FNs bærekraftsmål er en fin og overordnet sjekkliste, men hva er nødvendig å ha i verktøykassa for å lykkes med disse?


-Enhver bedrift kjenner seg selv best, så start med å gå inn i egen virksomhet


Dette LØRNER du:

FNs bærekraftsmål

Kompetanseskifte

Barrieren for omstilling 

Bærekraft i økonomifunksjonen 

Viktigheten av å dele kunnskap og innsikt 

Grønnvaskning 

Viktigheten av etter- og videreutdanning


Anbefalt litteratur:

EUS grønne liv 

FNS 17 bærekraftsmål

Flere episoder