LØRN.TECH

del

M0013d_211214_Olav Lysne: Datasikkerhet og regulering, leksjon 4 verksted

Season 1, Ep. 1128

Dette er den fjerde og siste leksjonen i LØRN Masterclass i Datasikkerhet og regulering. Vi har nå sett på enkelte juridiske dilemmaer som vil dukke opp og tilfeller av avhengigheter og sårbarheter de fleste bedrifter møter på, men hvor starter man for å skape en digital robusthet i eget selskap og hvordan lage gode sikkerhetstiltak selv? Olav snakker om 3 delingen og hvorfor det er viktig at vi har “brød og smør” på plass. Som driver av en SMB er det høyst nødvendig å mestre dette først for å få til den gode, grunnleggende hygiene.


-Det trenger ikke være mer komplisert enn at du hører på hva nasjonale sikkerhetsmyndigheter og andre rådgivere anbefaler, enkle verktøy som tofaktorautentisering går lang vei


Dette LØRNER du: 

3 delingen

Den grunnleggende hygiene. 

Å ta en verdivurdering – Hva kan skje med dette på “avveie”?

Poenget med verdivurdering

Det å løfte opp verdivurdering som en nødvendighet

DSB sitt rammeverk


Anbefalt litteratur:

Huawei and Snowden Questions - Olav Lysne

Flere episoder