LØRN.TECH

del

#1070: EDTECH: Alex Spiro Latsis: EdTech for future learning

Ep. 1079

In the fourth episode of the warm-up with Lørn.tech x OiW, Silvija meets the managing partner of Brighteye Ventures, Alex Spiro Latsis. Brighteye Ventures is the leading EdTech fund in Europe, and its goal is to find and invest in technology companies that help people learn. In the conversation, Alex describes Brighteye Ventures' ambitions for the future of Edtech, explains what is so special about the Nordic Edtech community, and reveals why Brighteye Venture chooses to invest in European entrepreneurs and startups. OiW is fast approaching, and Alex is a speaker on the track "Startup and Entrepreneurial Ventures".


— Tech is business now, and its room for everyone

 

This is what you will learn:

Founding in EdTech

Direct consumer education

The Nordic EdTech community

Innovation in the Nordic


Recommended literatur:

Secrets of Sand Hill road, The Waning of the Middle ages, Guns Germs and Steel

Flere episoder

11/11/2021

#1100: BIGDATA: Vegard Antun: AI & Deep learning som applikasjon og verktøy

Season 1100, Ep. 1
I denne episode avLØRNmøter Silvija postdoktor iDifferensialligninger og beregningsmatematikkfra UiO,VegardAntun. “Big Data”og «Deeplearning»er blitt et moteordfor store ogkompleksedatasettog ser ut til å bli en større og større del av hverdagen vår.Denne episoden er en innføring i hva“Big Data” og «Deeplearning»grunnleggendeeroghvilkenbetydningdet har for fremtidensbedrifter. Episoden tar oppviktigespørsmål som;Hva er det som er nyttig å vite av det data kan fortelle oss,hva er forskjellen påDeeplearningogMachinelearning,hvordan skal resultatene av datafangsten kommuniseresoghvilke problemer kan Deeplearningløse, og ikke løse?—Alle som driver medgamingog har utstyr til dette hjemme, har allerede utstyret nødvendig til å kunne jobbe med Big data og AI.DetteLØRNERdu:-Big data i helsesektor-Anvendt matematikk-Deep learningog hallusinasjoner-Kunstig nevralt nettverk-DeeplearningiGoogle translate- Deep learningvs. Machine learningRecommended literature:Bok:"RebootingAI: Building Artificial Intelligence We Can Trust"-Gary MarcusogErnest Davis.Company info:Universitetet i Oslo er et norsk forskningsintensivt statlig universitet. Det er det eldste og gjennomgående høyest rangerte universitet i Norge; frem til 1946 var det Norges eneste universitet og det beholdt sin posisjon som landets største universitet til 2016 da det ble nest størst.Sjekk ut kurset her
11/10/2021

#1089: LØRNBIZ: Arne Morten Willumsen: Gjenbruk og den digitale kundereise

Season 1, Ep. 1089
I denne episoden av #LØRN møterSilvija, Arne Morten Willumsen som erCofounderog CEO avBookis.Bookiser en tjeneste for kjøp og salg av bøker, hvor de har klart å gjøre det ekstremt enkelt å kjøpe brukte bøker på nett. Denne episoden er laget i samarbeid med Kulant hvor fokuset er digitalisering av kundeservice. I tillegg til å ha sin egne stabile base med kundeservice benytter ogsåBookisseg av Kulant for å «fjerne toppene». Hør Arne Morten fortelle om hvorforBookishar valgt å kun ha kundeservice over chat, hvordan kundeservice hjelperBookiså jobbe proaktivt, samt hva som skal til for å levere de beste kundeservicetjenestene til sine brukere.— Om man oppdager en brukerfeil kommer det alltid tilbake i loop til produktet, brukerfeil er som regel et resultat av for dårlig kommunikasjon fra selskapets sideDettelørnerdu:Hvordanbookisble tilSirkulariteti fokusDelvisoutsorcingav kundeserviceKundeservice på Chat vs. TelefonBrukerfeil vs. SystemfeilUtvikling av kundeservicetjenesterBedriftsinformasjonbookis:Sammen med over 250.000 brukere driverBookisnettbokhandel for kjøp og salg av bøker.Bookisgjør det enkelt å kjøpe og selge brukte bøker. Du finner et bredt utvalg av nye titler, både på norsk og engelsk. Per nå harBookissammenlagt 700.000 titler i sortimentet!Bookishar et formål om å være en positiv kraft i bokmarkedet. Samtidig som de sprer leseglede og gir liv til mest mulig av det som har blitt skrevet, så jobberBookisogså for å få til mer sirkulærøkonomi og gjenbruk av brukte bøker.