LØRN.TECH

del

#0958: SOFTWARE: Steffen McInerney: Digital transformasjon i høyere utdanning

Season 1, Ep. 958

I denne episoden av LØRN snakker Silvija med Steffen McInerney som er Chief Marketing Officer for Noroff School of Technology and Digital Media. Endringsledelse og digital transformasjon er røde tråder gjennom denne samtalen, hvor Steffen deler sine erfaringer og perspektiver. I samtalen forteller Steffen også om markedsføring som høyere utdanning og viktigheten av å hele tiden ta til seg ny kunnskap og læring for å kunne holde kompetansenivået oppe, og kanskje spesielt i et fagfelt som markedsføring.

 

— Den digitale endringsreisen har bidratt til effektivisering i skolen, både for lærere og studenter.  

 

Dette lørner du: 

Digital transformasjon 

Endringsledelse 

Markedsføring 

 

Anbefalt litteratur:  

“ The journal of Marketing for Higher Education” - Taylor & Francis Journals  

Sir Ken Robinsen foredrag 


Flere episoder