LØRN.TECH

del

#0939: POLITICS: Anne Beathe Tvinnereim: Nasjonalstaten som ramme for innovasjon 

Season 1, Ep. 939

I denne episoden av #LØRN TeknologiPolitikk snakker, Silvija Seres, med nestleder i Senterpartiet, og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylke, Anne Beathe Tvinnereim. De snakker om Senterpartiets engasjement foran høstens valg, om grønn omstilling og tillit til velgerne. Anne Beathe ønsker at vi ikke forenkler miljø- og klimadebatten, og med dette følger viktigheten av at politikere skal kunne se og ivareta helheten, og ikke forlede velgerne med lettvinte løsninger.   

  

— Jeg tror SP spiller en viktig rolle til å gi optimisme til kjernetilhengerne våre om at dagens politiske prioriteringer faktisk kan snus. At man kan drive en politikk som snur sentraliseringen og legger større vekt på næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling over hele landet, ikke bare rundt de store byene, sier hun.   

    

Dette LØRNER du:   

Teknologipolitikk  

Distriktspolitikk  

Omstilling  

Samfunnet etter Covid-19  

Senterpartiets politikk  

  

Anbefalt litteratur:  

Mariana Mazzucato  

 

Flere episoder