LØRN.TECH

del

#0701: ENERGYTECH: Torfinn Solem Schiefloe: Den smarte hytta

Season 1, Ep. 701

Hvordan klare å se muligheter i den tiden vi er i nå å ta muligheten i bruk selvom man kanskje ikke er den største bedriten? Og hvordan skal vi bruke grønn energi riktig? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Salgssjef Sikom, Torfinn Schiefloe, om Norsk produsert hytteteknologi og hvordan de jobber for at vi skal få grønnere strøm.


— Hvordan skape løsninger som dekker kundens behov samtidig som vi bidrar til FNs bærekraftsmål og norsk produksjon? Spør han i episoden.


Dette LØRNER du:

  • Energioptimalisering
  • Effektivisering
  • Strømforbruk
  • Bærekraft


Anbefalt litteratur:

  • Proneo.no


Flere episoder