Linköpings stadsbibliotek

Share

Tänk säkert på östgötska - AI

Season 2, Ep. 5

AI, det vill säga artificiell intelligens, har gått från att vara något med ett science fiction-skimmer över sig, till ett verkligt verktyg som används i en mängd branscher och vår egen hemmateknik. Vad behöver vi veta om AI? Vad kan vi förvänta oss av utvecklingen i framtiden? Vi samtalar med Nicklas Bergman, som är entreprenör och teknikinvesterare.

Programledare: Christel Valsinger

Tänk Säkert på östgötska produceras i samarbete med Regionbibliotek Östergötland, Götabiblioteken, Digital Kreativ Verkstad på Linköpings stadsbibliotek och Region Östergötland med anledning av MSB och polisens kampanj Tänk Säkert och E-medborgarveckan.

Läs mer: https://www.msb.se/tanksakert/

More Episodes

12/10/2021

Vi pratar demokrati

Season 1, Ep. 1
“Vi pratar demokrati” är en podd från Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland i samarbete med Digital Kreativ Verkstad på Linköpings Stadsbibliotek. Podden är en del av Götabibliotekens demokratidag som samlar medarbetare från Götabiblioteken varje år.Här gästar Erik Fichtelius, journalist, författare och tidigare VD för Utbildningsradion. 2015-2019 var Erik Fichtelius nationell samordnare för förslaget till en ny biblioteksstrategi som lämnades över till regeringen 2019.Vi pratar om biblioteken som den femte statsmakten, om dess roll i totalförsvaret och att biblioteken är samhällets öppna rum. Biblioteken är en viktig pelare för demokratins infrastruktur precis som andra centrala demokratiska institutioner. Vi pratar även om att biblioteken bör vara en del av totalförsvaret. Genom biblioteken försvarar man vårt demokratiska statsskick. Det handlar om informationsförsörjning där biblioteken har en central roll för att invånarna ska kunna få verifierbar information. I detta krävs det en trovärdig samhällsinstitution som bibliotek. Därför bör bibliotek vara en del i det civila totalförsvaret.Erik Fichtelius är aktuell med boken “Äkta nyheter” som går att låna på ditt närmaste bibliotek.Programledare är Christel ValsingerDemokratins skattkammare - förslag till en nationell biblioteksstrategihttps://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2019-03-07-demokratins-skattkammare---forslag-till-en-nationell-biblioteksstrategi.htmlOm totalförsvar och civilt försvar:https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/totalforsvar-och-civilt-forsvar/#götabiblioteken #demokrati #bibliotek #gotabiblioteken #totalförsvar #denfemtestatsmakten #demokratipodd #vipratardemokrati