Share

cover art for Avsnitt 16: Monica Felding och Karoline Magnusson "Se Barnet!"

Lex Nina

Avsnitt 16: Monica Felding och Karoline Magnusson "Se Barnet!"

Den första längre intervjun med Regeringens utredare Monica Felding tillsammans med Karoline Magnusson, utredningssekreterare, om sitt betänkande om en ny vårdnadsreform "Se Barnet!" SOU 2017:6. En av utredningens huvuduppgifter har varit att utvärdera 2006 års vårdnadsreform och undersöka hur reglerna fungerat i praktiken och om syftet med reformen – att stärka barnrättsperspektivet – har uppnåtts. En annan huvuduppgift har varit att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål.

More episodes

View all episodes

 • Avsnitt 15: Eva Solberg (M)

  47:38
  I det här programmet möter jag Eva Solberg från Moderaterna. Vi pratar om en rapport som Eva varit med och skrivit "dags för familjefrid". Vi pratar också om hur vårdnadstvister berör hela familjer och hur det har kommit att bli ett folkhälsoproblem.
 • Avsnitt 14: En storasysters berättelse

  08:22
  Den 16-åriga storasystern till flickan i förra avsnittet berättar om sin upplevelse av lillasysterns situation och hur det har påverkat dem.
 • Avsnitt 13: En mammas berättelse

  37:55
  En mammas berättelse hur hon förlorar vårdnaden om sin dotter som är sex år. En historia om bemötande, maktlöshet och hur alla hennes barn drabbas.
 • Avsnitt 12: Linnea 22 år

  42:33
  Linnea berättar om hur det var för henne att växa upp under föräldrarnas separation som senare ledde till en vårdnadstvist. Linnea var 8 år och nu 14 år senare delar hon med sig av sina erfarenheter och på vilket sätt det har format henne.
 • Avsnitt 11: Rådman Britt Björneke

  38:08
  Britt Björneke erfaren rådman ger sin syn på hur barnens rättigheter tillvaratas i vårdnadstvister.
 • Avsnitt 10: Barnombudsmannen Fredrik Malmberg

  45:37
  En intervju av Nina Lindgren Dahl med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Vad är den viktigaste frågan, när ska barnkonventionen bli lag och vad hindrar Sverige att skriva på det tredje tilläggsprotokollet? Hur hanteras enskilda fall när barn far illa? 
 • Avsnitt 9: Advokat Denise Lagercrantz med egen erfarenhet från en vårdnadstvist

  45:45
  Denise Lagercrantz är advokat och har också egen erfarenhet av en vårdnadstvist. Här berättar hon om sin roll som advokat, hur hon ser på vårdnadstvister dess processer och hur hon ser på det före och efter sin egen tvist. Denise delar även med sig av sin syn på rättsväsendet.
 • Avsnitt 8: Leonard Ngaosuvan forskare och granskare

  01:18:11
  Leonard Ngaosuvan, forskare och granskare av vårdnadsutredningar.  I en spännande intervju med Nina Lindgren Dahl presenterar Leonard sina idéer om hur vårdnadsutredningar kan göras på ett metodiskt och strukturerat vis som kan komma att eliminera riskerna för att subjektivitet och egna värderingar blir avgörande för utredarnas slutsatser. Leonard beskriver sin tvåstegsmetod som skapar förutsättningar för att följa, granska och forska kring kvalitén och utfallet av vårdnadsutredningar, något som är helt omöjligt utan att utredningsmetodiken följer en standard. Han är också stark förespråkare av att följa upp varje fall av utredning för att kunna rätta om något blivit fel.  Leonard Ngaosuvan lanserar också några kontroversiella idéer med sin grund i matematisk teori och spelteori. Ett exempel är förslaget att i vissa situationer låta tärningen avgöra vem som får vårdnaden om barnet.  Leonard söker kontakt med familjerättsenheter som vill ha ha till en förändring och är villiga att bryta ny mark för att åstadkomma detta.   För att ta kontakt med Leonard gällande vårdnadsutredningar eller föreläsningar nås han på clebophd@gmail.com. Passar också på att tipsa om forskare Bo Edvardsson från tidigare avsnitt nya bok "På saklig grund -utredningsarbete inom socialtjänst." Nina Lindgren Dahl nås på lexnina@hotmail.com