Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Share

#221 Digitaliseringen av skolan med Joakim Sveland

Season 1, Ep. 221

Boken heter "Drömmen om det digitala - Skolan, digitaliseringen och ett förändrat lärande" och gäst är författaren Joakim Sveland.


Sverige var tidigt ute med att gå i bräschen för digitalisering av skolan. Vi skulle bli världsledande med en skola där varje elev skulle få varsin dator och där internet skulle bli den nya källan för kunskap och lärande. Men hur har det gått och vilka effekter får det på lärandet? Det är frågor författarna ställer sig när de tittat närmare på hur 1-1 (en dator per elev) påverkat situationen i klassrummen. I backspegeln kan vi se att uppkopplade datorer till varje elev inte enbart är ett framgångsrecept. Ett orosmoln är att lärandet och skolresultaten i vissa fall har hamnat i skuggan av en stark digital vision. I programmet pratar vi bl.a. om hur vägen mot en digitaliserad skola sett ut. Vi pratar om hur digitaliseringen påverkat lärandet i klassrummen. Och vi pratar om vilka utmaningar som uppstått med datorer i klassrummen. Lyssna och få en kortversion av boken!

More Episodes