Share

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare


Latest episode

 • 385. #385 Konsums uppgång och fall med Sara Kristoffersson

  36:25
  Boken heter "Det förlorade paradiset - Berättelsen om Konsums uppgång och fall" och gäst är författare Sara Kristoffersson.Kooperativa förbundet (Konsum) var under 1900-talet ett av Sveriges största företag. Och dess inverkan på svenska folket, och generationerna som växte upp under dess storhetstid, kan inte underskattas. Förutom Konsums maktsfärer fanns ett Domus varuhus i så gott som alla svenska städer. Det medlemsägda företaget både närde, klädde, möblerade och uppfostrade folkhemsgenerationerna. Men vart tog egentligen denna gigant vägen? Vad hände med Konsum?I boken ges berättelsen från början till slut. Från bildandet av det Kooperativa förbundet i slutet av 1800-talet. Dess utveckling och framfart. Dess storhetstid, i mitten av 1950-talet, som också sammanvävs med det svenska Folkhemsbygget. Och till sist dess fall och förklaringarna till varför det började gå dåligt. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur gick det till när Konsum blev ett av Sveriges största företag under 1900-talet? Vad är kopplingarna mellan Konsum och Folkhemmet? Vilket påverkan hade Konsum på de generationer av svenskar som växt upp under dess storhetstid? Vad blev dess fall och förklaringarna till att Konsum mer eller mindre har försvunnit?

More episodes

View all episodes

 • 384. #384 Varför tron på klassresor är en myt som leder oss fel, med Petter Larsson

  49:32
  Boken heter "Riggat : hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa" och gäst är författaren Petter Larsson.Undersökningar visar att 65 procent av svenskarna anser att det ekonomiska systemet är i grunden rättvist, eftersom alla har lika möjligheter att lyckas. Men detta är enligt Petter Larsson närmast en myt. Och denna tro på klassresor gör att vi legitimerar den växande ojämlikheten.I boken beskrivs hur den sociala rörligheten inte ökat på 70 år. Statistiken pekar istället på att de högutbildades barn har 900 procent större chans än de lågutbildades att läsa på universitetet. Pengar och status går som regel i arv och klassklyftorna kvarstår. Men samtidigt lever vi i en tid där jakten på meriter och formell utbildning har blivit normen. En situation som snarare får effekter av statusstress, betygshets, psykisk ohälsa och en högerradikal mobilisering. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Går det inte att göra en klassresa genom hårt arbete och utbildning? Hur tungt väger det sociala arvet för vår chans att "lyckas"? Vad gör idéerna kring klassresor med oss som samhälle? På vilket sätt hänger tron på meritokratin ihop med ökade klassklyftor? 
 • 383. #383 Koden till tonårshjärnan med Lena Skogholm

  29:56
  Boken heter "Koden till tonårshjärnan - konsten att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog" och gäst är författaren Lena Skogholm.Under vår tonårstid sker en stor ombyggnation av hjärnan, vilket kan förklara stora delar av tonåringars beteenden. Ju mer du förstår om vad som sker i tonårshjärnan, desto enklare blir det för både dig och tonåringen. Och eftersom hjärnan är särskilt formbar under tonåren har vi som möter ungdomar också en stor möjlighet att påverka och göra skillnad. Syftet med boken är att öka förståelsen för tonåringar och deras hjärnor och sprida kunskaper som underlättar livet både för dig och tonåringen, er relation blir bättre och er dialog smidigare. Den är pedagogiskt och vetenskapligt underbyggt, och det ges tips och råd till hur du kan samarbeta med tonårshjärnans förutsättningar. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar tonårshjärnan och dess utveckling under tonårstiden? Vilka beteenden hänger ihop och kan förklaras med hjärnans utveckling under tonåren? Vilka tips och råd finns för föräldrar som lever med tonåringar? 
 • 382. #382 Att förstå, bemöta och hjälpa blyga barn med Malin Gren Landell

  38:58
  Boken heter "Att förstå och hantera blyga barn" och gäst är författaren Malin Gren Landell.De flesta har någon gång upplevt känslan av blyghet, ofta kopplat till särskilda tillfällen och olika sociala situationer. I regel är blyghet också något som avtar med tiden, att vi blir tryggare och lär oss hantera olika situationer. Men blyghet kan för vissa skapa begränsningar, inte minst för barn och unga. Det är därför viktigt att föräldrar, pedagoger och andra vuxna lär sig förstå hur de kan stötta barn att hantera sin blyghet. Bra vägledning kan göra stor skillnad. I boken ges konkreta råd kring att underlätta för blyga barn att ta sig in i leken, våga delta i sociala aktiviteter och få stöd i sin utveckling. Det handlar inte om att ändra på barn, utan snarare att ge dem en chans att få blomma och känna sig trygga.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad innebär blyghet och varför känner vi oss blyga? Hur hänger blyghet ihop med att vara introvert? Är blyghet ärftligt? Hur gör man för att öva bort sin blyghet? Hur kan föräldrar och pedagoger stötta barn att hantera sin blyghet? 
 • 381. #381 Vägen ur en kriminell livsstil med Gunnar Bergström

  46:55
  Boken heter "Kriminalitet som livsstil 5.0" och gäst är författaren Gunnar Bergström.Genom historien har förklaringarna bakom kriminella beteenden haft olika tyngdpunkt. Under vissa perioder har arv och medfödda egenskaper stått som främsta förklaring. Andra perioder har omgivande miljö och sociala faktorer seglat upp som populära förklaringsmodeller. Men oavsett bakomliggande faktorer så måste man förstå den kriminella världsbilden, självbilden och de kriminella tankemönstren för att kunna hjälpa en kriminell att byta livsstil.I den här boken förklaras teorierna och praktiken bakom kriminalitet som livsstil. Dessutom beskrivs den senaste forskningen om hur den kriminella livsstilen utvecklas och kan avbrytas. Även arbetsmetoder och program för att bryta den kriminella livsstilen beskrivs, samt hur tankar som ansvar, skuld och försoning har stor betydelse. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför blir vissa människor kriminella? Vilka faktorer ligger bakom och kan förklara kriminella beteenden? Vad krävs för att en person ska ta sig ur en kriminell livsstil? Vilka behandlingar finns?
 • 380. #380 Åldrandets frihet och förluster med Anna Kåver

  49:48
  Boken heter "Med livet i behåll - Om åldrandets frihet och förlustar" och gäst är författaren Anna Kåver.Att åldras och bli gammal är för många förknippat med förluster, krämpor och vemod. Men finns också mycket positivt med att åldras. Bland annat en frihet och en lättnad i att bli äldre. En lättnad från ett ansvar för andra. När barnen, kanske även barnbarnen, vuxit upp och står på egna ben och när arbetsgivaren inte längre knackar dig på axeln. Då kan frihetskänslan infinna sig, även när artrosen begränsar dina promenader. Äntligen har vi viljan och tålamodet att leva som vi vill.I boken tar Anna Kåver med oss på existentiella och psykologiska strövtåg i åldrandet. Hon utgår både från personliga erfarenheter och ett långt yrkesliv inom psykoterapi. Och hon reflekterar över åldrandets positiva och negativa sidor. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är det mest positiva respektive negativa med att åldras? Vad innebär det att en frihetskänsla kan infinna sig när du blir äldre? Hur kan man hantera känslor av vemod, sorg och att mycket i livet ligger bakom oss när vi blir gamla? 
 • 379. #379 Hur får vi med oss hela Sverige i omställningen? med Lisa Pelling

  43:40
  Boken heter "Livet som pågår här - Samtal om klimatet och omställningen" och gäst är författaren Lisa Pelling.Nedskärningar från det offentliga och försämrad ekonomi har en tendens att slå extra hårt mot människor på mindre orter och landsbygder. Med exempelvis minskad offentlig service, neddragningar i kollektivtrafiken och ökat bilberoende. Samtidigt behöver vi få med oss hela Sverige för att klara av omställningen. Vilket ställer krav på både samhälle och medborgare. Hur går detta ihop? Genom drygt 200 intervjuer med människor i småorter och landsbygder har författarna velat skapa en förståelse för hur situationen ser ut. Hur uppfattar och ser människor på klimatet och omställningen? Och inte minst, skiljer sig deras inställning i jämförelse med dem som bor i storstäder? Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka insikter fick de med sig från de drygt 200 samtalen? Vad krävs för att människor ska uppfatta klimatomställningen som rättvis? Och hur får vi med oss hela Sverige i den omställning vi har framför oss?