Share

cover art for Psykososiaalinen tuki

Lapsuuden rakentajat

Psykososiaalinen tuki

Season 4, Ep. 37

Lapsuuden rakentajat podcastissa keskustellaan vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käytöstä suomalaisessa palvelujärjestelmässä ja siitä, voiko priorisoinnilla tuottaa tehokkaammin yhdenvertaista ja sopivaa tukea.


Aiheesta keskustelevat nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala Tampereen yliopistosta ja terveystieteen professori Kristiina Patja Helsingin yliopistosta.

More episodes

View all episodes

 • 40. How did the pandemic affect children living in poverty?

  23:49
  Itla's Childhood Builders podcast focuses on how the pandemic affected people living in poverty, especially children, in the US and Europe. Zachary Parolin, an Assistant Professor of Social Policy at Bocconi University in Milan and a Senior Research Fellow at Columbia University's Center on Poverty and Social Policy, and Mia Tammelin, a Tenure-Track Professor of Social Policy at the University of Tampere and a Research Director at The Centre for Childhood, Youth and Family Studies (Perla), Faculty of Social Sciences, discuss the topic.The episode is in English.The podcast is hosted by Sanna Ra. Itlan Lapsuuden rakentajat -podcastissa keskustellaan pandemian vaikutuksista köyhiin ja erityisesti köyhiin lapsiin. Aiheesta keskustelevat Zachary Parolin ja Mia Tammelin. Parolin on sosiaalipolitiikan apulaisprofessori Bocconin yliopistosta Milanosta. Hän on myös Senior Research Fellow Columbian yliopiston Center on Poverty and Social Policy:sta. Tammelin on Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan tenure track - professori yhteiskuntatutkimuksen yksikössä ja tutkimusjohtajana Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlassa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.Jakso on englanninkielinen.Podcastin on toimittanut Sanna Ra.#ChildhoodBuilders #LapsuudenRakentajat
 • 39. Monialaisuutta mallintamassa

  25:07
  Lapsuuden rakentajat -podcastissa keskustellaan Itlan tukemasta Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Leppävirran koulunkäynnin tuki -kokeilusta. Miten monialaisella yhteistyöllä voidaan parantaa koulun arkea? Aiheesta keskustelevat ohjaaja Jaakko Juvonen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Jyväskylän toimipisteestä sekä luokanopettaja Janne Itkonen Leppäkertun koulusta Leppävirralta.  
 • 38. Tutkittu tieto päätöksenteossa

  37:47
  Lapsuuden rakentajat podcastissa keskustellaan tutkitulla tiedolla vaikuttamisesta ja tiedon käytöstä päätöksenteossa. Perustuuko päätöksenteko Suomessa riittävästi tutkittuun tietoon? Missä tutkittua tietoa tarvitaan ja miksi? Keskustelemassa aiheesta ovat johtava tiedeasiantuntija Erika Lilja Suomen Akatemiasta ja toimitusjohtaja, dosentti Liisa Suvikumpu Säätiöt ja rahastot ry:stä. Podcastin on toimittanut Sanna Ra.#LapsuudenRakentajat
 • 36. Muuttuva väestö

  30:40
  Itlan Lapsuuden rakentajat podcastin huhtikuun jaksossa keskustellaan muuttuvasta väestöstä. Millaisia demografisia muutoksia tulemme näkemään seuraavan 10-15 vuoden aikana ja miten kunnat ovat valmistautuneet tähän? Millaisia tuloksia on saatu Muuttuva Väestö -tutkimushankkeen väliraporttivaiheessa?Aiheesta keskustelevat Itlan toimitusjohtaja Petri Virtanen sekä Turun kaupungin kehitysjohtaja Timo Aro. 
 • 35. Uusperheet

  27:46
  Lapsuuden rakentajat podcastissa kuullaan keskustelua uusperheistä. Miksi niistä on tärkeää puhua? Entä miten saadaan uusperheissä elävien nuorten ääni kuulumaan vahvemmin? Aiheesta keskustelevat toiminnanjohtaja ja psykoterapeutti Kirsi Heikinheimo Suomen uusperheiden liitto Supli ry:stä, kokemusasiantuntija, uusperheessä asuva Luka ja projektitutkija Lauri Mäkinen Itlasta. Podcastin on toimittanut Sanna Ra.#LapsuudenRakentajat
 • 34. Yhteisöllisyys

  34:53
  Lapsuuden rakentajat -podcastin helmikuun aiheena on yhteisöjen rooli hyvinvoinnissa. Miten yhteisöllisesti voidaan vastata tämän päivän hyvinvointia haastaviin tekijöihin? Aiheesta keskustelevat Itlan kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari sekä työelämäprofessori Mika Niemelä Oulun yliopistosta. Podcastin on toimittanut Sanna Ra.#LapsuudenRakentajat 
 • 33. Participatory systems mapping and long-term social assistance use among young adults

  30:41
  The first podcast episode of the year is about participatory modelling. How can modelling be used to study complex problems such as long-term social assistance use? Juan Castilla-Rho, Senior Lecturer at the University of Canberra, and Aapo Hiilamo, Special Researcher at Itla Children's Foundation, discuss the topic. The podcast is hosted by Sanna Ra.Vuoden ensimmäinen podcast-jakso käsittelee osallistavaa mallinnusta. Miten mallinnusta voi hyödyntää monimutkaisten ongelmien, kuten pitkäaikaisen toimeentulotuen käytön tutkimisessa? Aiheesta keskustelevat Itlan erikoistutkija Aapo Hiilamo sekä Canberran yliopiston vanhempi lehtori Juan Castilla-Rho. Jakso on englanninkielinen. Podcastin on toimittanut Sanna Ra.#ChildhoodBuilders #LapsuudenRakentajat
 • 32. Erityisperheet

  39:23
  Vuoden viimeisen Lapsuuden rakentajat -podcastjakson aiheena on erityisperheet. Millaisia haasteita erityisperheet kohtaavat näkemättömyyden takia? Entä miten vuoden alussa aloittavat hyvinvointialueet voivat parhaiten tukea tällaisia perheitä? Aiheesta keskustelevat erityisperheitä tutkinut filosofian tohtori Ulla Särkikangas, nepsyvalmentaja Riikka Seppälä Erityisvoimia-yhteisöstä sekä vihreiden kansanedustaja Sofia Virta. Podcastin on toimittanut Sanna Ra.#LapsuudenRakentajat