Lagapodden

del

Nye verdiar og St. Olavs lov

Season 1, Ep. 5

Landslova vidareførte St. Olavs lov. For Olav den Heilage si lovgjeving på Moster i 1024 ser i høgmellomalderen ut til å ha vorte rekna som opphavet til norsk rett. Korleis vart denne krigarkongen utgangspunkt for utviklinga av idealbiletet av kongen som skapar fred gjennom lov og rett, korleis kom forteljinga om hans liv og død til å endre synet på styrke og veikskap, og korleis kom kristninga til å skape eit nytt bilete av familien som igjen vart fundamentet for ei ny samfunnsordning?

 

Programleiar er Jørn Øyrehagen Sunde, og gjest er Kristin Aavistslandprofessor ved MF vitenskaplig høgskole. Musikk ved Øyonn Groven Myhren.


Flere episoder