Lagapodden

del

Landslova: Det umogelege gjort mogeleg

Season 1, Ep. 1

Landslova av 1274 er ei av få riksdekkjande lovbøker i europeisk høgmellomalder, og fekk ei lang levetid og ei større utbreiing enn dei andre. Dette gjer Landslova til eit europeisk storverk. Er det god nok grunn til å markere at det i 2024 er 750 år sidan Landslova vart vedtatt på Frostating? Eller finst det andre grunnar til å trekke fram dette lovverket som ei særleg viktig hending i norsk mellomalderhistorie?


Programleiar er Jørn Øyrehagen Sundeprofessor i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo. Musikk ved Øyonn Groven Myhren.

Flere episoder