Lagapodden

del

Kyrkja som statsmakt

Season 1, Ep. 4

I Landslova er tosverdslæra til Augustin presentert som ei form for statsrettsleg grunnlag. Det vil seia at det vi i dag kallar statsmakta, var delt i ein verdsleg del der kongen var Guds ombodsmann, og ein åndeleg del der biskopen hadde same rolle. Det var likevel inga enkel og opplagt grense mellom dei to delane av den framveksande statsmakta. Kva politisk, økonomisk og åndeleg rolle spela kyrkja i høgmellomalderen – korleis var kyrkja med å forme den framveksande statsmakta, korleis prega den jordgodsdanning og handel, og korleis prega kyrkja, som var til stades overalt gjennom lokalkyrkjene, folk sin kvardag?

 

Programleiar er Jørn Øyrehagen Sunde, og gjest er Sigrun Høgetveit Bergfyrsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Musikk ved Øyonn Groven Myhren.

Flere episoder