Share

Lærarkrigen mot Quisling

Dei sette livet på spel for å stoppe nazismen


Latest episode

 • 3. 3. «De lærarar har øydelagt alt for meg!»

  46:14
  Okkupasjonsmakta si behandling av lærarane fører til massiv motstand og uro i samfunnet, og blir kjent utanfor Noregs grenser. Lærarmotstanden er i ferd med å øydelegge Quisling sin plan for å få kontroll over skulen. Månader med tvangsarbeid, svolt og sjukdom tærer på lærarane. Vil dei halde ut?

More episodes

View all episodes

 • 2. 2. Lærarane skal knekkast

  30:48
  I mars 1942 blir 1100 lærarar over heile Noreg arresterte som svar på motstanden mot Quisling. Dei blir utsett for tortur og svolt for at dei skal gi opp kampen. I midten av april blir 499 lærarar frakta i kuvogner med tog til Trondheim og lasta om bord i eit skip. Kva ventar lærarane no?
 • 1. 1. Quislings angrep på skulen

  34:33
  Det første ministerpresident Quisling gjer når han tar over makta i februar 1942 er å vedta lova om Norges lærarsamband, som seier at alle lærarar må vere medlem av den nazistiske lærarorganisasjonen. Korleis skal lærarane svare på dette?