Der livet leves

del

Mobbeforebygging

Ep. 92

Arbeidet mot mobbing i skolen er i altfor stor grad rettet inn mot enkeltelever – i altfor liten grad mot skolens kjerneoppgave – undervisningen. For der ligger ofte både opphavet til og løsningen på problemet.

Dette kan man lese i boka «Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv», som kommer ut i disse dager. To av bidragsyterne i boka, Jorun Sandsmark, spesialrådgiver i KS og en av redaktørene av boka og Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo, er gjester i ukas episode av KS-podden "Der livet leves".