Share

cover art for KS' toppmøter 2023

Der livet leves

KS' toppmøter 2023

Ep. 144

«Når temperaturen stiger» er tittelen på Kommunalpolitisk toppmøte – KPT – som går av stabelen 15. mars.

Og temperaturen stiger på mange områder – både i bokstavelig og billedlig forstand. Ukas gjest i "Der livet leves" er Dag-Henrik Sandbakken, han er fagsjef i KS og har vært prosjektansvarlig for toppmøtene de siste årene. 

KS’ toppmøter kan du for øvrig lese mer om på ks.no.


More episodes

View all episodes

 • 180. Samarbeid om flere lærere

  22:45
  Nylig lanserte regjeringen en ny, felles strategi sammen med 11 organisasjoner for å snu en negativ utvikling: Færre søker lærerutdanningene og flere steder i landet mangler det kvalifiserte lærere.Flere gjester i ukas podkast forteller om hva som er problemet og hvordan det skal løses: Avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen i KS, prosjektleder Ingvild Brekke Myhre i det nasjonale prosjektet for lærerrekruttering og kommunalsjef Connie Pettersen i Alstahaug.Gjest i vår intervjuserie med nye ordførere er Mathias Bernander (H) i Kristiansand.  
 • 179. Landstinget spesial

  19:05
  Gunn Marit Helgesen fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt som styreleder i KS av Landstinget i KS, men ikke uten dramatikk.
 • 178. Helsepersonellkommisjonen ett år etter

  15:10
  Ett år etter at han la fram Helsepersonellkommisjonens rapport snakker vi med leder Gunnar Bovim.Dagen før det braker løs i Trondheim med Kommunalpolitisk toppmøte har vi fått leder i Helsepersonellkommisjonen, Gunnar Bovim, i tale. Hvordan skal kommunene løse sin tids største utfordring: Økende behov for helse- og omsorgstjenester, men mangel på arbeidskraft?Denne uken er det KS’ toppmøter og landsting i Trondheim. Hit kommer nær 1.000 ordførere, kommunedirektører og andre folkevalgte. Helse- og omsorgstjenester står høyt på agendaen.Gunnar Bovim, utdannet lege og tidligere rektor på NTNU, har ledet helsekommisjonens arbeid. For ett år siden stod han på scenen på KS’ toppmøte og presenterte hovedpunktene fra Helsepersonellkommisjonens rapport. I år er han gjest i salen mens helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol står på scenen for å snakke om hvordan regjeringen vil følge opp kommisjonens rapport.Er han fremdeles optimistisk etter det året som har gått siden rapporten ble lagt frem? Hvilke forventninger har han til regjeringens helse- og samordningsplan?
 • 177. Flyktninger ut i jobb

  21:10
  Norske kommuner har bosatt nesten 68.000 flyktninger siden Russland gikk til krig mot Ukraina for ganske nøyaktig to år siden. Nå haster det med å få flest mulig i jobb. Det er tema i denne episoden av «Der livet leves».
 • 176. Naturvern

  22:32
  Den norske naturen bygges ned. Er det lokale selvstyret en trussel mot naturen, eller en viktig del av løsningen? Det er det brennaktuelle temaet i "Der livet leves" denne uka.I 2022 ble verdens land enige om FNs naturavtale. Hovedmålene er å verne 30 prosent av jordas hav- og landområder og å restaurere 30 prosent av ødelagt natur.I Norge har kommunene et stort ansvar for å bevare natur. KS samarbeider på vegne av kommunesektoren med flere departementer om å følge opp FNs naturavtale.Vi snakker med KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen, planrettsekspert Fredrik Holth og ordfører Cecilie Pind i Nordre Follo, som fikk Zeros miljøpris for sitt valg om å være en arealnøytral kommune.I vår faste spalte med nye ordførere er vi kommet til Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen (Ap) i Inderøy.
 • 175. Fylkesstyrenes rolle i KS

  19:13
  16. og 17. januar arrangerte KS en samling for alle fylkesstyrene – for første gang på 23 år.Fylkesstyrene er et viktig knutepunkt mellom lokal og nasjonal politikk i KS. De er en viktig lyttepost når KS skal ta stilling i nasjonale politiske saker. Det gir dem innflytelse, men så forventes det kanskje at de støtter synet KS lander på nasjonalt i sitt eget fylke?  Vi har snakket med to nyvalgte fylkesstyreledere, Karoline Fjeldstad i Østfold og Petter Sortland i Vestland. De er også ordførere i henholdsvis Rakkestad og Høyanger. I vår serie intervjuer med nye ordførere, snakker vi med en tredje fylkesleder, Jo Inge Hesjevik i Finnmark, ordfører i Porsanger kommune.  Mer informasjon om fylkesmøtene og fylkesstyrene  
 • 174. De unges stemme

  24:34
  Det er de unges stemme som høres i årets første episode av KS-podkasten «Der livet leves». Vi har vært i Trondheim og snakket med tre av dem som planlegger KS’ Toppmøte barn og unge. KS arrangerer for andre gang Toppmøte barn og unge i tilknytning til Landstinget i februar. Her skal 120 delegater fra ungdomsråd landet rundt, gi direkte innspill til kommunesektorens politikk for denne perioden, som KS Landsting skal vedta. «Der livet leves» har snakket med tre av ungdommene som var i Trondheim sist helg for å planlegge toppmøtet: Maria Wangberg fra Vestfold og Telemark, Heidar Bergum Jahr fra Innlandet og Jonas Uv Værnes fra Trøndelag. Fra studio spør vi ordfører Torgeir Næss hva Kvam gjorde for å bli Årets ungdomskommune i 2023. Ida Slettevoll og Jan Inge Krossli er nye programledere i podkasten, og lanserer en ny fast spalte hvor helt nye ordførere blir intervjuet. Først ut er selvsagt Håvard Handeland i Sauda, som er tidenes yngste ordfører i Norge.KS Folkevalgtprogram har et eget tilbud til de lovbestemte medvirkningsrådeneE-ung er et digitalt opplæringsverktøy for ungdomsråd
 • 173. Vaktskifte

  18:42
  Årets siste episode av KS-podden "Der livet leves blir" også den siste episoden fra Kjell Erik Saure. Han har ledet samtlige 173 episoder siden starten i 2019, nå er det tid for å gjøre andre ting. Men for KS-podden "Der livet leves" er det langt fra slutt: Jan Inge Krossli og Ida Paulsen Slettevold blir nye podkastverter fra januar 2024. I ukas episode markerer vi vaktskiftet. 
 • 172. Armlengdes avstand til kunst og kultur?

  37:52
  Live-utgave! Mandag 11. desember lanserte KS et refleksjonshefte om det som heter "armlengdes avstand-prinsippet" i kulturpolitikken. For det jo ikke lett å holde armlengdes avstand når det folkelige engasjementet er stort, og andre politikere slett ikke er opptatt av prinsippet... Lanseringen ble avsluttet med en panelsamtale med stortingsrepresentant Tage Pettersen (H), ordfører i Harstad Kari-Anne Opsahl (Ap), leder i kulturutvalget i fylkestinget i Vestland Jacob Nødseth, og leder i Kventeateret Frank Jørstad.