Der livet leves

del

RNB 2021 og Kommuneproposisjonen 2022

Ep. 76

Dette er en spesialutgave med kommuneøkonomi som tema. Tirsdag 11. mai presenterte regjeringen sine forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022. Dagen etter arrangerte KS et stormøte for politikere og administrasjon i kommuner og fylkeskommuner.

Denne episoden inneholder de to hovedinnleggene, fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Hele stormøtet kan ses og høres i artikkelen: Stormøte om RNB og kommuneproposisjonen

Flere episoder