Der livet leves

del

Etikkonferansen 2020

Ep. 48

Tilitsskapende kommuner var tema for Etikkonferansen 2020, som arrangeres hvert år i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Transparency International Norge.

Hvorfor er tillit så viktig - og hva skaper tillit? 

Dette var utgangspunkt for en samtale mellom Lise Spikkeland, spesialrådgiver i KS, Atle Haugsgjerd, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Guro Slettemark, generalsekretær Transparency International Norge, og Einar Busterud, ordfører i Hamar.