Der livet leves

del

Datainnbrudd

Ep. 64

Tenk deg at du er kommunedirektør, den øverste administrative ansvarlige for 1200 ansatte som skal levere viktige – til dels livsnødvendige – tjenester til kommunens 15.000 innbyggere. 

Det er lørdag morgen, du har satt deg ned med kaffe og aviser og skal nyte helga etter en tøff arbeidsperiode. 

Så ringer økonomidirektøren: Kommunen har hatt et svært datainnbrudd, og alle systemer ligger nede.

Akkurat dette opplevde Ole Magnus Stensrud, kommunedirektør i Østre Toten kommune, den 9. januar i år. Han er gjest i ukas episode.


Les mer om datainnbrudd og sikkerhet i artikkelen KS gir råd til kommuner for å redusere risiko for nye dataangrep.


Flere episoder