Der livet leves

del

Barna og pandemien

Ep. 79

Er hensynet til barna satt til side under pandemien? Hvilke vurderinger er gjort når tiltak som har omfattet barn er besluttet? Hva har vi lært?

Barneombud Inga Bejer Engh er gjest i ukas episode.

Flere episoder