Klimatekot

Share

Göteborgarna ska odla sin egen mat

Ep. 46

Göteborg är en av 100 hållbara städer i Europa och där har man också kommit långt vad gäller stadsnära odling. Göteborgs stad äger och arrenderar ut stora mängder mark och ett 60-tal gårdar, där målet är att det ska odlas mat som sedan säljs till Göteborgarna. Och kanske är det så här det hållbara samhället behöver utvecklas.

More Episodes