Klimatekot

Share

#37 Restaurangerna som vill gå före i omställningen

Ep. 37

Att samarbeta för att nå klimatmålen är nödvändigt och det har restaurangnätverket Mat och Klimat i Umeå tagit fasta på. Tillsammans utbyter de erfarenheter och kunskap för att få en mer hållbar restaurangverksamhet, minska matsvinn, nudga gäster och ställa krav på leverantörer.