Jakt- og fiskepodden

del

#170 Svingninger i rypebestand, harving og spredning av hjortevilt i Norge

Ep. 170

Hva gjør at rypebestanden svinger? Bli litt klokere med podcastens rypedoktor Jo Inge Breisjøberget (Statskog). Og bli litt klokere om harving med kunstnersjel Espen Farstad (NJFF). Og bli litt klokere på musikk med podsjef Trond Gunnar Skillingstad (Statskog) og ikke minst hør om hvordan hjorteviltets sprer seg ut over landet.