Jakt- og fiskepodden

del

# 112 Mørke skyer over norsk hjortevilt. Skrantesjuke!

Ep. 112

All villrein i Nordfjella ble utradert i et statlig forsøk på å unngå den katastrofale effekten skrantesjuke kan ha for alle typer norsk hjortevilt i hele landet. Alle frykter spredning til tamrein og annet hjortevilt i Norge, et land med en av verdens tetteste elgstammer og en hjortebestand i kraftig vekst. I Nord-Amerika merker de for alvor konsekvensene. Et funn av CWD på Hardangervidda skaper nå alvorlig hodebry. Episodens ekspertgjest er CWD-koordinator på Veterinærinstituttet, Jørn Våge. Som vanlig hører du også Espen Farstad (NJFF), Jo Inge Breisjøberget (Statskog) og Trond Gunnar Skillingstad (Statskog).

Flere episoder