Share

cover art for Status: ätstörningar, självkärlek och lite tantra

Isabella söker Sheila

Status: ätstörningar, självkärlek och lite tantra

Ep. 75

Bellas och Sheilas samtal fortsätter om självkärlek och vikten av att tycka om sig själv.

Sheila guidar Bella i en tantraövning som ökar självmedkänslan och som får

den där plågsamma självkritiken att försvinna.

More episodes

View all episodes