Share

cover art for Att alltid göra och aldrig vara

Isabella söker Sheila

Att alltid göra och aldrig vara

Ep. 74

Att alltid prestera och leverera -

Men när glädjen uteblir så har det blivit obalans och det är då

mer viktigt än någonsin att också få vara, villkorslöst vara, och inte bara göra.

More episodes

View all episodes