Share

cover art for Samtal om kollektiva resor

Infrapodden

Samtal om kollektiva resor

Season 1, Ep. 6

Samtal med Malin Henriksson, Senior forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) om boken ”Kollektiva resor – Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet” (där hon också är en av redaktörerna) tillsammans med Johan Ljung, Områdeschef Trafik och samhällsplanering vid Region Örebro län.More episodes

View all episodes