Share

cover art for För vilka människor planerar vi?

Infrapodden

För vilka människor planerar vi?

Season 1, Ep. 4

Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector

Ämne: För vilka människor planerar vi?

Intervjuare: Simon Jäderberg

More episodes

View all episodes

 • 1. Digital infrastruktur och elektronisk kommunikation inom planering

  16:22
  Samtal med Andréa Eriksson, utredare, om utmaningarna med att beakta elektronisk kommunikation inom fysisk planering. Vad är de största skillnaderna mot andra planeringsområden? I samtalet beskrivs slutsatserna från den rapport som Andréa har tagit fram under sin tid på Region Örebro län. 
 • 6. Samtal om kollektiva resor

  32:44
  Samtal med Malin Henriksson, Senior forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) om boken ”Kollektiva resor – Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet” (där hon också är en av redaktörerna) tillsammans med Johan Ljung, Områdeschef Trafik och samhällsplanering vid Region Örebro län.
 • 1. Infradagen 10 år, framåt- och tillbakablick

  33:20
  Magnus Persson, tidigare senior rådgivare på Region Örebro län och styrelseordförande i Trafikverket Ämne: Infradagen 10 år, framåt- och tillbakablickIntervjuare: Karin Wallin
 • 5. Omstartskommissionen – vad händer efter pandemin?

  48:51
  Lars Hultkrantz, professor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Ämne: Omstartskommissionen – vad händer efter pandemin? Intervjuare: Patrik Ståhl
 • 2. Framtidens transportinfrastruktur i Örebro län

  24:44
  Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg och Karin Wallin, enhetschef på Samhällsplanering och infrastruktur Ämne: Framtidens transportinfrastruktur i Örebro län Intervjuare: Mirja Mattsson
 • 3. För vilka transportslag planerar vi?

  31:57
  Marie Pellas, Ordförande Gröna bilisterÄmne: För vilka transportslag planerar vi? Intervjuare: Simon Jäderberg