Husbyggarpodden

Share

7. Försäkringarna du behöver

Season 1, Ep. 7

Att bygga hus är förmodligen ett av de största och dyraste projekten du tar dig an i livet. Då är det extra viktigt att allt blir rätt och att du är skyddad om något skulle hända. I det här avsnittet går vi igenom vilka försäkringar du behöver innan, under och efter byggtiden och vad de är bra för.

Gäster: Linda Kennemyr, bolagsjurist på Gar-Bo och Peter Lidhäll, skadeingenjör på Gar-Bo