Husbyggarpodden

Share

6. Bygglov och samrådsmöte

Season 1, Ep. 6

Vilka lagar och regler finns? Och vad säger kommunen? I detta avsnitt reder vi ut begrepp som bygglov, tekniskt samråd, startbesked och slutbesked och hur du förbereder dig bäst inför alla dessa formaliteter. Du får också veta vad en kontrollansvarig gör och varför denna samarbetspartner är så viktig under byggprocessen.

Gäster: Daniel Edlund, enhetschef på byggenheten i Värmdö kommun och My Lundin, projektledare och kontrollansvarig på Gar-Bo