Hur är det med sexlivet?

Share

Varför ska vi ha sex på schemat i skolan? - med Katerina Sparr Holinkova

Sverige var först i världen att ha obligatorisk sexualundervisning i världen i mitten på femtiotalet. Sen dess har den varit både upp och ned, bättre och sämre. Men vi vet att kunskap gör susen för sexlivet och med de nya skrifterna i läroplanerna som kommer att börja gälla från hösten 2022 så ökar sannolikheten att vi i framtiden får en högre sexuell hälsa i befolkningen. Detta ska jag och min sexologkollega Katerina Sparr Holinkova, även kallad Katta, prata om i denna veckas avsnitt.


Katta finner du på: @sexologkatta

Mig hittar ni på: @sexologkallenorwald


Länkar till material för undervisning i sexualitet, samtycke och relationer:

Skolverket om nya läroplanerna

Skolverkets webbkurs för grundskola

RFSUs metodbank

Min bok "Att undervisa i sexualitet, samtycke och relationer - integrera i alla ämnen"


Jag vill fortfarande höra från ER! Har du en fråga eller fundering gällande sex och relationer som du vill ställa till mig? Spela in din fråga på en röstmemo-app i din telefon och maila den till hurardetmedsexlivet@gmail.com alternativt skicka in en fråga genom det skrivna ordet till samma adress så kanske jag besvarar den i ett kommande avsnitt! 


Produktion: Kalle Norwald och Niki Yrla

Musik och klippning: Niki Yrla

More Episodes