Hur är det med sexlivet?

Share

SOMMARBONUS: Samtycke

För att ingå i en relation krävs det ett samtycke från alla inblandade. Redan som barn lär vi oss att fråga chans på varandra när ett romantiskt intresse har blossat upp. Och utan ett ja så blir det inget. Precis så är det även när det kommer till sexuella relationer, från one-night-stands till långvariga relationer med flera år bakom sig. Men hur kan det ta sig i uttryck och garanteras?


@sexologkallenorwald