Hestenes klan

Share

41 - Notater fra felten#4

Season 3, Ep. 41

Halthet er den vanligste - og synligste - årsaken til nedsatt prestasjonsevne hos hest. Men den nest vanligste årsaken er ikke like synlig, selv om den er antatt å ramme nærmere 12% av alle hester og 50% av alle ponnier. Den kommer dessverre snikende og kan lede til permanente, kroniske forandringer som ikke lar seg reversere.

More Episodes