Hestenes klan

Share

94 - På hestens premisser...?

Season 5, Ep. 94

Hvis toneangivende krefter innenfor et miljø definerer noe som legitim praksis, og det i tillegg gir målbare resultater, er sjansen for at metoden ifrågesettes nedover i næringskjeden minimal. Men det er ikke dermed sagt at metoden er etisk eller velferdsmessig forsvarlig.

More Episodes