Hestenes klan

Share

102 - Hestens rett til et godt liv 5

Season 5, Ep. 102

- Det er tre behov som er særlig viktige for hest, og dersom ingen av disse dekkes trengs det tiltak, sier Cecilie Mejdell, veterinær, seniorforsker og fagansvarlig for dyrevelferd på veterinærinstituttet.